Familia wordt 50 jaar

vrijdag 30 augustus 2019

Eind jaren ’60 , in een tijd van hoge tewerkstelling waarin iedereen zijn levensstandaard een beetje trachtte te verhogen en de vrouw meer en meer buitenshuis ging werken, was er nood aan kinderopvang.

De paters Minderbroeders van het klooster te Hoevenzavel-Waterschei hadden het idee om naast het bestaande  Familia-complex  (scholen, sporthal, restaurant, speeltuin en  bibliotheek) ook nog een kinderkribbe op te richten.

De vzw Parochiale Werken die het Familia-complex beheerde kreeg als bijkomende opdracht een kinderdagverblijf op te richten en te beheren.  Kinderdagverblijf Familia was geboren ….

In de verschillende interviews met (oud)medewerkers, een oud-voorzitster, de burgemeester, …. In deze krant wordt de  geschiedenis en  evolutie van de voorbije 50 jaar geschetst.  

Familia viert feest…

De” kribbe” die 50 jaar geleden onder impuls van de Paters Minderbroeders in Hoevenzavel opgericht werd, is uitgegroeid tot een dynamische organisatie met 243 opvangplaatsen voor baby’s en peuters en 230 opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen.   We hebben een erkenning als centrum voor inclusieve opvang en bieden opvang aan op verruimde openingsuren.

Onze 130 medewerkers staan dagelijks garant voor kwaliteitsvolle kinderopvang.  Het is onze ambitie om een voortrekkersrol te spelen en we zetten  bewust in op samenwerking met partners binnen en buiten de sector.  Onze focus op talentontwikkeling vertaalt zich zowel in het pedagogisch beleid naar de kinderen als in onze houding tav de medewerkers.   

 

Dit feestjaar,  dat gevuld is met allerlei activiteiten voor onze medewerkers, de kinderen en hun ouders,  wordt gedragen door een groep enthousiaste collega’s die hun schouders gezet hebben onder de organisatie van een prachtig personeelsfeest in januari, een gezellige Vlaamse kermis in juni , een studievoormiddag voor medewerkers en partnerorganisaties en een boeiende teamnamiddag voor de  collega’s in september.   We sluiten het jaar af met een gezellige eindejaarsactiviteit voor ouders en medewerkers.

Ook de interviews en de uitwerking van een krant die op 20 september zal verdeeld worden,  was in handen van een groep medewerkers.    Ik wil hen hiervoor  dan ook expliciet “dank je wel” zeggen.   Samen  kunnen we zoveel meer… 

 

 

 

 

KDV Familia is klaar voor de toekomst…