Jaarverslagen

BEKNOPT JAARVERSLAG 2019

 

128 medewerkers = 90,1 vte

 542 verschillende opgevangen kinderen 0-3 jaar / 408 kinderen uit Genk

 1.288  ingeschreven kinderen 2,5-12jaar /  1.160 kinderen uit Genk

 104 stagiairs / 12  stagescholen

 38,52% voorrangsgroepen in de crèche

 9 kinderen met opvangcheques

 25 kinderen met specifiek zorgbehoefte

 Ziekteverzuim%:

minder dan 1 mnd: 2,82%

langer dan 1 mnd: 5,30%  (hierin zitten ook afwezigheden zwangerschap en lactatie)

4 X medewerkersoverleg

38verschillende vormingen (1.795uren)

AMBITIE verder geïmplementeerd

-        Waarden als voetnoot op agenda’s

-        Alle locaties hebben een ambitie-affiches 

-        Strategische denkavond met RVB

-        Verdere implementering zelf-organisatie vanuit visie op leidinggeven .

Coaching door externe coach van het  directieteam ikv  een nieuwe organisatiestructuur met duidelijke taak-  en rolverdeling  

Oog voor werkdruk in het LG-team

-        Extra jobtime begroot voor TV baby’s en peuters en BKO

-        Team flexibele opvang wordt volwaardig team

Kind-processen en MWs- processen in kaart gebracht over de verschillenden departementen heen.

Groeikansen binnen Familia voor de MWs

-        2 MWs groeiden van kindbgl door naar de functie van teamverantwoordelijke, 

-        Teamverantwoordelijke werd onze nieuwe pedagogisch directeur. 

-        Teamverantwoordelijke groeide door naar planningsverantwoordelijke.

-        kindbgl werd admin MW

Start nieuwe TV voor BKO Pardotje

Zelfevaluatie door MWs adhv KWIKO opgestart.

Communicatie

-        Website geactualiseerd

-        Besloten FBgroepen voor ouders in verschillende teams

-        HHR en overeenkomst met ouders geactualiseerd

-        Opleiding gebruik van OUTLOOK voor alle ‘bureelwerkers”

-        Publicaties

 • Interview in vakblad KO en onderwijs
 • Interview op de website en in het boekje van het VWV
 • Publicatie met contactgegevens in huis aan huis stadsgids stad Genk

Digitalisering als hefboom voor de werking

-        Opstart DEONA in werking baby’s en peuters

50 jaar Familia gevierd

-        Personeelsfeest

-        Vlaamse kermis

-        Krantje

-        Academische zitting en Studiedag

-        kerstmarkt

Familia als groeiende organisatie

 • De overname van emielendoortjeis een feit
  • Uitwisseling kindbgl e&d en andere Familialocaties
  • Namen voor de leefgroepen in e&d
  • 25 extra plaatsen trap 3 subsidies
  • DOP en ROM erkenning
  • Uitbreiding Thor met 3 plaatsen

4 positieve verslagen van zorginspectie voor de opvang baby’s en peutersin 2019.

Opstart Masterplan infrastructuur voor de site Halmstraat

Bewuste inzet op vrijwilligerswerk en stages ikv zijinstroom nieuwe MWs.

Aandacht voor warme transities voor kinderen en ouders

-          deelname aan ontwerpteam PXL ism scholen en Goedgemutst.

Bewust taalbeleid binnen de pedagogische werking

 • Afronding van het project Taal van schoot – tot school van Een Hart voor Limburg + aanzet verderzetting van het project
 • Deelname aan onderzoek rond meertaligheid (PRO-M)

Ouderactiviteiten in alle teams

Aankopen van seizoensfruit voor een gevarieerd en gezond aanbod fruit voor onze kinderen

BKO zet in op samenwerking met andere sectoren ikv vrije tijd en talentontwikkeling

 • Deelname aan Architelier –Cmine
 • Deelname aan figuurzagen - Thorpark
 • Technologiebende
 • Bewegingsaanbod uitgewerkt ism Sportpret
 • talentsalons

 Veiligheid is belangrijk

 • Controle binnenklimaat gesystematiseerd met de aankoop van het pakket AirCheq
 • Traject met team ikv veiligheid nalv een interne klacht van een MW
 • Mee nagedacht over een onveilige verkeerssituatie aan ’t Schoolke in Oud-Waterschei + Parking achterzijde Familia / St Jozef school
 • Invoering nieuwe procedures en documenten nalv protocolakkoord rond VPK handelingen door niet gezondheidsbeoefenaars
 • Verdere uitwerking procedure risico-analyse, zowel preventief als na een gevaarlijke situatie.
 • Deelname aan onderzoek rond antibioticaresistente bacteriën en opvolging van de resultaten
 • sensibilisering rond draaiende motoren op de parking

 Familia is een warme organisatie

 • Vrijwilligerswerk op vormingsdag
 • Bezoek peuters en BKO aan Mandana (WZC)
 • Deelname Levensloop
 • Pardotje steunt schooltje in Gambia
 • Raamspreuken ikv “samen veerkrachtig” ikv geestelijke gezondheidszorg
 • DGMW-beleid terug nieuw leven ingeblazen ikv erkenning lokale diensteneconomie
 • Tewerkstelling art 60 OCMW
 • Contact met opleiders van kansengroepen: BLM, werkwinkel, …
 • deelname aan Dag van de Kinderbegeleider op 12 oktober