Parboem 2 dagen gesloten voor kinderen van de basisschool van Boxbergheide.

donderdag 28 januari 2021
VBS BOXBERGHEIDE SLUIT TWEE DAGEN TEN GEVOLGE VAN CORONA
ALLE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL EN PERSONEEL WORDEN GETEST
Deze namiddag hebben de directie van Katholieke Basisschool Boxbergheide en stad Genk in overleg met alle betrokken instanties beslist om de basisschool morgen 28 en overmorgen 29 januari te sluiten. Dit omdat er 17 leerlingen en leerkrachten de afgelopen week positief testten op het coronavirus. Sinds vandaag worden alle leerlingen van de lagere school en alle leerkrachten getest. Nadat de testresultaten bekend zijn, zal dit weekend in overleg met alle betrokken partijen beslist worden over eventuele bijkomende maatregelen. Vanavond om 19 uur is er voor de ouders een digitaal infomoment voorzien.
 
Sinds 19 januari testten 1 leerkracht en 16 kinderen van Katholieke Basisschool Boxbergheide positief op het coronavirus. Op basis van die gegevens was er de afgelopen dagen al meermaals overleg vanuit de schooldirectie en het stadsbestuur met alle betrokken instanties in dit dossier, te weten het CLB, buitenschoolse kinderopvang Parboem, Noodplanning Limburg, de Vlaamse agentschappen Zorg & Gezondheid en Opgroeien en de federale gezondheidsinspectie. “Alle besmettingen situeren zich in onze lagere school, met in totaal 360 leerlingen en 25 leerkrachten”, legt directeur Ria Lantmeeters uit. “7 klassen van het lager onderwijs met in totaal 185 leerlingen zijn al in quarantaine geplaatst.”
 
Zondag nieuwe info
“Door de school de komende twee dagen te sluiten, roepen we een eventuele verdere verspreiding van het virus een halt toe. Anderzijds geeft ons dit ook de tijd om alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar en het voltallige personeel te laten testen”, licht burgemeester Wim Dries de beslissing toe. “We blijven de situatie op de voet volgen. Wanneer komend weekend de testresultaten binnen zijn, gaan we verder met alle partijen rond de tafel zitten om te beslissen over eventuele verdere maatregelen. Hoe dan ook communiceren we zondagnamiddag opnieuw met de ouders om hen een stand van zaken te geven. In tussentijd is het vooral belangrijk dat de betrokken leerlingen, hun gezinnen en de leerkrachten goed de maatregelen opvolgen. Alleen zo kunnen we deze uitbraak zo snel mogelijk indammen.”
 
Hele school en opvang dicht
De hele school sluit dus, zowel de lagere school als de kleuterschool, ook al zijn in de kleuterschool tot op heden geen besmettingen vastgesteld. Alle leerlingen zullen de komende twee dagen afstandsonderwijs krijgen. Buitenschoolse kinderopvang Parboem sluit ten gevolge van deze situatie ook de opvang voor alle leerlingen en alle kleuters van basisschool Boxbergheide (dat betekent dus dat deze opvang wél nog openblijft voor kinderen van andere scholen die er gebruik van maken). Aan de ouders wordt gevraagd om maximaal zelf in te staan voor de opvang van hun kinderen. Ouders voor wie een oplossing zeer moeilijk is, kunnen contact opnemen met de school.
 
 
 
MEER INFO
Info voor de ouders nog eens op een rijtje:
- Volgende communicatie: zondag 31 januari;
- Opvang voor de kinderen moet de komende dagen maximaal zelf voorzien worden;
- Ouders van wie het kind in quarantaine moet kunnen de quarantaineregels checken via de website van het Vrij CLB of kunnen met vragen terecht op het nummer T 02 214 19 19 of SMS 88 12 (call center CLB).
Algemene info ook steeds via www.info-coronavirus.be.

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten