consortium #kwaliteitsvolle kinderopvang

donderdag 17 maart 2022
CONSORTIUM LEGT 7 ACTIEPUNTEN KINDEROPVANG OP TAFEL
 
De kinderopvang staat al enkele weken in het oog van de storm. Het verschrikkelijke drama in Mariakerke laat dan ook niemand onbewogen. In de nasleep van deze verschrikkelijke feiten komen nu heel wat pijnpunten aan de oppervlakte. Pijnpunten die nochtans niet nieuw zijn, maar in het verleden onvoldoende werden aangepakt.
De sector is al langer vragende partij voor een actieplan dat deze jarenlange verzuchtingen aanpakt. Met hoge verwachtingen klikten we op 14 maart de persmededeling van minister Beke met de titel “Actieplan kinderopvang” open. Helaas moeten we opnieuw vaststellen dat de focus van dit plan uitsluitend op inspectie en handhaving ligt.

Bij gebrek aan een plan dat de fundamentele noden in de kinderopvang benoemt en aanpakt, verenigt de sector zich daarom in een consortium. Het is een brede samenwerking van koepelorganisaties (Vlaams Welzijnsverbond en SOM), vakbonden (ACV Puls, BBTK, ACLVB, ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB), experten en gebruikersorganisaties (Gezinsbond).

Het consortium heeft daarom een nota opgesteld met daarin 7 concrete actiepunten die vertrekken vanuit een duidelijke visie op de kinderopvang.

1. Verlaag de begeleidersratio drastisch (bijvoorbeeld 1 kinderbegeleider op 5 kinderen) en voorzie de mogelijkheid tot differentiatie (op basis van leeftijd, ondersteuningsnoden, …)

2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren.

3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …)

4. Zet in op uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.

5. Stimuleer keuzevrijheid door voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod.

6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden.

7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie.

 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten