aanpassing regels rond medicatie in de opvang

maandag 16 januari 2023

De regels veranderen voor het toedienen van medicatie in de kinderopvang. 

 

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis gegeven wordt. Vraag daarom steeds aan de arts medicatie voor te schrijven die thuis gegeven kan worden.  Ochtend- en avondmedicatie wordt sowieso thuis gegeven.

  

Wanneer het toch noig is om medicatie te geven in de opvang, volgen wij de volgende procedure, zoals bepaald door Opgroeien:

  • Indien er een etiket van de apotheker op de verpakking kleeft met de naam van het kind én de naam van de arts mag het geneesmiddel gegeven worden. We volgen dan de instructies op het etiket mbt wijze van toediening, dosis, frequentie en indien vermeld de einddatum of de duur van de behandeling.

Met vragen, bijvoorbeeld een onvolledig etiket, vragen we jullie als ouders contact op te nemen met de apotheker ter verduidelijking.

 

  • Indien de naam van de arts NIET op het etiket staat, geven wij het geneesmiddel NIET. Met als enige uitzonderingen:
    • Nesivine® en Otrivine®, in pediatrische vorm, voor maximaal 5 opeenvolgende dagen
    • Daktozin pasta® voor maximaal 5 opeenvolgende dagen

Fysiologische zoutoplossingen en verzorgende luierzalven zijn geen geneesmiddelen en vallen hier buiten.

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten