medicatie in KDV Familia

vrijdag 30 augustus 2019

Nieuwe afspraken met betrekking tot het toedienen van medicatie binnen ons kinderdagverblijf.

 

We maken een onderscheid tussen :

Comfortmedicatie: medicatie ter verhoging van het comfort van uw kind ( koortswerend middel, zalfjes bij bulten / steken, … ) à hiervoor geeft u eenmalig toestemming bij de start van de opvang via doc 6 

Basismedicatie : dit gaat over alle medicatie meegebracht van thuis (voorgeschreven en niet – voorgeschreven) à hiervoor dient u telkens een attest van ons kinderdagverblijf te laten invullen door de arts en zelf te ondertekenen. (via deze link kan je het document downloaden) 

Zonder dit attest zijn wij niet in de mogelijkheid om medicatie toe te dienen.  Attesten zijn digitaal af te halen op onze website vanaf  en op papier ter beschikking in ons kinderdagverblijf.

Specifieke medicatie: medicatie nodig bij specifieke zorg ( epi- pen, insuline,… ) … hiervoor zal een informatiedocument verpleegkundige handelingen opgesteld worden in samenspraak met ouder, dokter/verpleegkundige, team en eventueel inclusiecoach.

 

Op deze manier kunnen onze kindbegeleid(st)ers binnen het wettelijk kader medicatie blijven toedienen en kunnen we opvang garanderen bij kinderen die medicatie nodig hebben.

 

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kan u steeds de kindbegeleid(st)ers en teamverantwoordelijken aanspreken.

 

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten