Tijdelijke huisvesting van 1 leefgroep in Zutendaal

vrijdag 25 september 2020

Familia vzw werkt al enige tijd aan een Masterplan infrastructuur met als doel een “vernieuwbouw” voor onze 8 leefgroepen in de oudste gebouwen in de Halmstraat in Genk.    Deze gebouwen zijn uitgeleefd, voldoen niet meer aan de hedendaagse kwaliteitseisen op diverse terreinen en zijn te klein geworden voor de organisatie die de voorbije 12 jaar in omvang meer dan verdubbeld is.

Onze plannen beginnen meer en meer vorm te krijgen waardoor we volop op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting om zoveel mogelijk te vermijden dat ouders hun kinderen op een bouwwerf moeten afzetten.   Bij huisvesting in containerunits op de locatie zelf zou In de bouwfase een bouwwerf gecombineerd worden  met onze professionele opvangactiviteiten en dat is weinig ideaal. Het kwaliteitsperspectief en veiligheidsaspect speelt hier een belangrijke rol .

In dit kader zijn we op zoek naar tijdelijk huisvesting voor 8 leefgroepen gedurende een periode van 2 tot 4 jaar.   

 De RVB van Familia vzw kiest er bewust voor om voor de tijdelijke huisvesting van de leefgroepen op zoek te gaan naar

-        een comfortabele manier van tijdelijk huisvesten zodat ook tijdens de bouwperiode de FAMILIA-kwaliteit gegarandeerd blijft.

 -        een duurzame manier van  tijdelijk huisvesten.    

Huren van containerunits is duur en nooit echt comfortabel omdat we deze moeten plaatsen op onze huidige locatie waar ook de bouwwerf zal liggen.     We investeren liever het geld dat we aan containerunits moeten geven (die nadien terug afgebroken worden) in meer duurzamere huisvestingsprojecten. 

 

We hebben ondertussen al één  concreet plan voor deze duurzame tijdelijke huisvesting

Een tijdelijke verhuis van een 20tal plaatsen naar een instapklare locatie in Zutendaal met de GARANTIE dat deze plaatsen na realisatie van de nieuwbouw terug naar Genk komen.   

Het gaat  hier dus om een tijdelijk verhuis van een 20tal plaatsen.   In onze nieuwbouw aan de Halmstraat zullen deze plaatsen opnieuw een plek krijgen, na realisatie van het gebouw aan de Halmstr, verhuizen deze kinderen terug naar Genk. 

 We willen deze tijdelijke verhuis geleidelijk  laten verlopen met als doel

  • het proces ook voor ouders op een comfortabele manier te laten verlopen: ouders worden niet verplicht naar e&d of Zutendaal te verplaatsen, we willen dit op vrijwillige basis doen.
  • de druk op ons uitgeleefde gebouw verminderen.   Er komt bv ruimte vrij voor de opvang van peuters tijdens het slaapmoment of een lege groep kan als motorische ruimte gebruikt worden.
  • Een geleidelijke verhuis van de groepen die verbouwd moeten worden, wordt mogelijk.  Dit zal voor meer rust zorgen dan een verhuis van alles tegelijkertijd.

Deze verhuis zou in de loop van 2021 al op gang gezet worden. 

Op deze manier hopen we tegen de  start van de bouw (2022) een mooie oplossing te vinden voor de 8 leefgroepen zodat er niet een hele crèche-generatie kinderen (ze blijven gemiddeld maar 2j in de opvang voor baby’s en peuters) opgevangen dient te worden op een werfsite.   

 

Deze plannen voor tijdelijke huisvesting zullen een grote impact hebben op onze manier van werken maar we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier kwaliteitsvolle opvang kunnen blijven aanbieden , ook tijdens de afbraakfase van de huidige gebouwen en de nieuwbouwfase.

We zullen deze tijdelijke verhuisplannen goed voorbereiden in verschillende overlegmomenten  met de betrokken TVn, de planningsverantwoordelijken, de logistieke diensten, , …. ,   Ook de ouders zullen bevraagd worden over hun voorkeur.

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten