zieke kinderen tijdens coronapandemie - met welke symptomen zijn kinderen welkom in de opvang ?

donderdag 29 oktober 2020

 

Toegelaten ziektesymptomen in de opvang

Snotneusje

Lichte hoest

Lichte verkoudheid: neusloop en hoest zonder koorts

Gekende chronische hoest

Éénmalige waterige stoelgang of chronische lossere stoelgang

Gulpje teruggeven of braken als gevolg van reflux

 

 

Niet toegelaten ziektesymptomen in de opvang

Rectaal gemeten koorts hoger dan 38°C*

Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden

Plotse verandering in stoelgangspatroon met 2 if leer waterige stoelgangen per dag

Braken met bloed of herhaaldelijk braken

Plotse huiduitslag af blaasjes.