Herfstvakantie in onze buitenschoolse opvang

woensdag 14 oktober 2020

De herfstvakantie komt er weer aan. Net zoals altijd, maken we er een fantastische vakantie van voor de kinderen! Onze werking van tijdens het schooljaar loopt ook door tijdens de herfstvakantie. Zie hieronder voor de belangrijkste afspraken hierover.

In de kinderopvang werken we met kleurcodes. Groen (= de normale werking zoals deze was voor corona), geel, oranje en rood. In september zijn we gestart in code geel. Vanaf 14 oktober schakelen we als sector kinderopvang naar code oranje. Het schakelen van code geel naar oranje heeft vooral impact op de planning van de klusjesman, logistieke ploeg en de stagebegeleiding. Voor jullie als ouder verandert er niet zo heel veel:

-        de gesprekken met de kindbegeleid(st)ers gebeuren weer vooral digitaal, buiten of op een veilige afstand, maar niet in de speelruimte van de kinderen.

-        er worden geen fysieke ouderactiviteiten georganiseerd.

We zullen jullie altijd informeren wanneer we van kleurcode veranderen.

Hieronder volgen nogmaals de belangrijkste afspraken, die ook gelden in de herfstvakantie.

Welke kinderen kunnen naar de opvang?

Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang!

Opvang reserveren

Dit verloopt terug via de afspraken zoals deze beschreven zijn in de schriftelijke overeenkomst.

Wat mag je van ons verwachten?

-        We zorgen voor zoveel mogelijk vaste kindbegebeid(st)ers in de verschillende groepen per week. We beperken het wisselen van kindbegeleid(st)ers over verschillende groepen om het risico op een verplichte quarantaine van één of meerdere groepen tot een minimum te beperken.

-        Mondmaskers:

  • bij kleuters: begeleiding draagt geen mondmasker omwille van pedagogische redenen;
  • bij lagere schoolkinderen en bij een gemengde groep kleuters en lagere schoolkinderen: begeleiding draagt een mondmasker wanneer ze geen afstand kunnen houden ten opzichte van de kinderen;
  • alle begeleiders dragen altijd een mondmasker  wanneer ze in contact komen met volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kindje komt brengen of afhalen.

-        De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen. 

-        Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd. 

-        We zorgen voor een goede verluchting en ventilatie van de lokalen.

-        We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer  een besmetting van een kind of begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. Alle ouders zullen dan worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je moet doen.

 

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

-        Je draagt een mondmasker wanneer je je kind komt brengen of ophalen. 

-        Je wast of ontsmet je handen voor en nadat je je kind komt brengen of ophalen. 

-        Je respecteert de veilige afstand van 1,5m tijdens breng- en haalmomenten.

-        Ouders komen niet in de leefgroep en zetten hun kind af aan de daarvoor voorziene plaats (deze is verschillend per locatie);

-        Je kom slechts met één en liefst steeds dezelfde persoon voor de breng- en haalmomenten;

-        Je wacht even buiten wanneer er al een ouder in de inkomhal is;

-        Je tekent de weeklijst niet zelf af, de kindbegeleid(st)er zal dit voor je doen.

 

Zieke kinderen in de opvang

De absolute richtlijn is dat kinderen en volwassenen die ziek zijn niet aanwezig mogen zijn in de opvang. Ziek betekent:

-        Koorts (> 38°C) in combinatie met het algemeen ziek zijn van kinderen;

-        plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden;

-        plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag;

-        braken met bloed of herhaaldelijk braken;

-        plotse huiduitslag of blaasjes.

We vragen jullie met aandrang je kind niet te brengen wanneer je kind ziek is. Onze kindbegeleid(st)ers zullen jullie bellen met de vraag jullie kind te komen ophalen indien je kind ziek wordt.

Indien je kindje mogelijk besmet is met het coronavirus vragen we jullie om dit zo snel mogelijk te melden aan de kinderopvang!

Terugkeer uit het buitenland

Voor kinderen die terugkeren uit een rood gebied, geldt er een verplichte quarantaine van 7 dagen en een verplichte testing. Tijdens deze quarantaine periode kan jullie kind niet naar de opvang komen.

Bij terugkeer uit een oranje gebied is er geen test en geen quarantaine nodig. Wees wel extra waakzaam voor symptomen.

Bij vragen of onduidelijkheden, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke op het gekende nummer of e-mailadres. Op de website van Opgroeien vind je ook een reeks veelgestelde vragen. Neem daar zeker ook een kijkje.

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten