code rood - wijzigingen in de BKO - afspraken met ouders

woensdag 04 november 2020

Beste ouders         

We willen jullie graaf informeren over enkele belangrijke wijzigingen in onze werking.

Code rood in de kinderopvang

Vanaf 2 november is de sector kinderopvang overgeschakeld naar code rood. In code rood worden de maatregelen met betrekking tot contacten in de leefgroep verder verstrengd. Hieronder de belangrijkste voor jullie op een rijtje:

-        Georganiseerde uitstappen zijn niet toegelaten! Buitenspelen en wandelen in de buurt mag wel! Medewerkers respecteren hierbij altijd de basisregels mbt veiligheid en hygiëne.

-        Ouders mogen niet in de leefgroep komen

  • Enkel ouders van een kind met een specifieke zorg kunnen in de leefgroep ifv wennen;
  • alle andere contacten met ouders vinden plaats buiten de leefgroep;
  • inschrijvingen gebeuren digitaal, via mail of telefonisch.

-        Therapieën voor kinderen kunnen wel blijven plaatsvinden, maar enkel buiten de leefgroep.

 

We zullen jullie altijd informeren wanneer we van kleurcode veranderen.

Hoe kan ik mijn opvang reserveren en annuleren?

Je normale opvangplan loopt gewoon door. Wijzigingen in dit opvangplan voor de week nadien kunnen doorgegeven worden voor woensdag om 22u. Op deze manier hebben wij een basis om de uurroosters van de medewerkers op te maken. Tot tegenbericht, kunnen jullie gratis annuleren, ten laatste voor 9u ’s morgens voor dezelfde dag.

Op die manier kunnen we aan een efficiënte personeelsplanning doen én tegelijkertijd zorgen voor een zo maximaal mogelijk aanbod kinderopvang.

Vrije tijd in combinatie met buitenschoolse opvang?

We streven naar het garanderen van een zo maximaal mogelijk aanbod kinderopvang. Wanneer het naar inzet van medewerkers kan, organiseren wij het brengen van kinderen naar vrije tijd. Wanneer we onvoldoende medewerkers hiervoor hebben, vragen we aan de ouders om in te staan voor het vervoer van hun kinderen naar vrije tijd. Indien dit niet haalbaar is, is er helaas geen aanbod mogelijk in die week. Dit wordt week per week bekeken.

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

-        Je draagt een mondmasker wanneer je je kind komt brengen of ophalen. 

-        Je wast of ontsmet je handen voor en nadat je je kind komt brengen of ophalen. 

-        Je respecteert de veilige afstand van 1,5m tijdens breng- en haalmomenten.

-        Ouders komen niet in de leefgroep en zetten hun kind af aan de daarvoor voorziene plaats (deze is verschillend per locatie);

-        Je kom slechts met één en liefst steeds dezelfde persoon voor de breng- en haalmomenten;

-        Je wacht even buiten wanneer er al een ouder in de inkomhal is;

-        Je tekent de weeklijst niet zelf af, de kindbegeleid(st)er zal dit voor je doen.

Zieke kinderen in de opvang?

De absolute richtlijn is dat kinderen en volwassenen die ziek zijn niet aanwezig mogen zijn in de opvang. Ziek betekent:

-        koorts (> 38°C);

-        plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden;

-        plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag;

-        braken met bloed of herhaaldelijk braken;

-        plotse huiduitslag of blaasjes.

We vragen jullie met aandrang je kind niet te brengen wanneer je kind ziek is. Onze kindbegeleid(st)ers zullen jullie bellen met de vraag jullie kind te komen ophalen indien je kind ziek wordt.

Een kind dat niet is besmet met COVID-19 mag terugkeren naar de opvang als het geen bovenstaande symptomen meer heeft en als het kind 24 uur lang geen koorts meer maakte.

Indien je kindje mogelijk besmet is met het coronavirus vragen we jullie om dit zo snel mogelijk te melden aan de kinderopvang!

Terugkeer uit het buitenland

Als men terugkeert uit een rood gebied, dan krijgt men krijgen over al of niet verplichte quarantaine en een test. Deze instructies moeten strikt worden opgevolgd.

Bij terugkeer uit een oranje gebied is er geen test en geen quarantaine nodig. Wees wel extra waakzaam voor symptomen.

Bij vragen of onduidelijkheden, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke op het gekende nummer of e-mailadres. Op de website van Opgroeien vind je ook een reeks veelgestelde vragen. Neem daar zeker ook een kijkje.

 

'We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar ook niet los.' Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten