testen van kinderen die in de buitenschoolse opvang een hoog-risico contact hadden

maandag 01 februari 2021

Testing van kinderen die in de opvang een hoog-risico-contact hadden

Er werd beslist dat kinderen die een hoog-risico contact hebben nu ook getest moeten worden

Er waren de  afgelopen week besmettingen  in Parboem, Pardotje en Pardoes - klooster   

De ouders die telefonisch gecontacteerd werden door de teamverantwoordelijke  omwille van een hoog-risico contact van hun kind, kregen de boodschap dat dit kind in quarantaine moet en zich moet laten testen.  

Voor deze testen krijgen de betrokken ouders via de teamverantwoordelijke een  uur en locatie toegewezen.  

Ze gaan dan naar de testlocatie  met hun kind en nemen het kids-ID mee.   De uitslag van de test kunnen ze via hun huisarts opvragen.   

We vragen de ouders om bij een positieve test ook de opvang op de hoogte te brengen. 

De kinderen van  ouders die niet door de teamverantwoordelijke gebeld werden, hadden geen hoog-risico contact en kunnen gewoon naar de opvang blijven komen.

Een paar dagen na de test zullen we je contacteren als je kind positief is, je zal dan ook een telefoontje van het CLB ontvangen.    Als je niet gecontacteerd bent binnen de 2 dagen na de test,  betekent dit dat je kind negatief getest heeft.   We communiceren dit ook via de communicatiekanalen van de betrokken scholen en via onze Facebookgroepen voor ouders (Pardoes en Pardotje) 

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten