Next Prev

Pardijntje

opvang voor baby's en peuters Halmstr 3 in Genk

In Pardijntje, gelegen Halmstr 3 in Genk  vangen we kindjes tussen 0 en 3 jaar op in 10 verschillende groepjes. Elk groepje is huiselijk ingericht en heeft een team van vaste kindbegeleid(st)ers en een teamverantwoordelijke.

Inschrijven

Wil je gebruik maken van de diensten van Pardijntje dan moet je je inschrijven. Hiervoor kan je via deze link een inschrijvingsformulier invullen, wij nemen dan contact met jou op en nodigen je uit voor een rondleiding en een infogesprek over de opvangvoorwaarden en de werking van Pardijntje. Je kan ook telefonisch of via mail een afspraak maken : 089 380 234 of inschrijvingenbp@kdvfamilia.be 
Tijdens dit gesprek krijg je garantie van startdatum voor je baby maar moet je zelf nog niets beslissen.   We vragen om binnen de 14 dagen effectief in te schrijven, gedurende deze periode is de startdatum gegarandeerd.

Om de opvang te kunnen factureren hebben we een attest ‘inkomenstarief’ nodig.   Hiervoor registreer je je met je Identiteitskaart  op de website van Kind en Gezin.  Door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen vanuit de databank van de FOD Financiën en het Rijksregister en wordt het tarief automatisch berekend.

Dit dient te gebeuren voor de opvang start. Het attest dat je dan  per mail ontvangt na deze registratie, bezorg je aan ons. 
Dit attest moet in ons bezit zijn voor de eerste opvangdag.   Ervaar je problemen met deze registratie, neem dan zeker een maand voor de opvang start contact met ons op.

OPGELET.  Je hebt je pincode van je identiteitskaart en  een kaartlezer nodig.  Zorg ervoor dat je deze ruim voor de start van de opvang in je bezit hebt.  

Ongeveer 2 maanden  voor de geplande opnamedatum, nemen we opnieuw contact met je op om een nieuwe afspraak te maken en de inschrijving administratief in orde te brengen.

We voorzien voor elk kind de mogelijkheid om voor de effectieve start, te komen “wennen”  aan zijn nieuwe opvangplek.  Deze wenmomenten worden in samenspraak met het team vastgelegd. 

Ons voorrangsbeleid

Onze crèche neemt in principe alle kinderen aan, maar Kind en Gezin vraagt ons voorrang te geven aan

  • alleenstaande ouders
  • ouders met een zeer laag inkomen die moeten werken of een opleiding volgen. De grens van dit inkomen wordt jaarlijks door Kind en Gezin vastgelegd;
  • ouders met een zeer laag inkomen voor wie opvang belangrijk is voor maatschappelijke participatie;
  • ouders die opvang buitenhuis nodig hebben omwille van sociaal pedagogische redenen.

 

Flexibele opvang

De kinderen die opgevangen worden in Pardijntje kunnen gebruik maken van onze flexibele opvang. Dit is opvang van maandag tot en met vrijdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 18 uur. Wil je hiervan gebruik maken dan moet je je kindje hiervoor apart inschrijven via inschrijvingenbp@kdvfamilia.be.

 

Het persoonlijk opvangplan…

Wij garanderen  een plaats voor je kindje op de dagen en uren zoals afgesproken tijdens het gesprek met de teamverantwoordelijke  voor de eerste opvangdag en vastgelegd in het opvangplan.  Als je een variabel werkschema hebt dien je jaarlijks een attest van de werkgever te bezorgen waarin verklaard wordt dat de tewerkstelling volgens een variabel uurrooster verloopt. Je dient dan op week- of maandbasis een opvangplan binnen voor de start van een nieuwe periode.
Indien je kindje niet komt op de afgesproken dagen en uren, dient dit steeds op voorhand gemeld (bvb bij ziekte, verlof ouders, familiale omstandigheden).

Opvang tijdens niet gereserveerde dagen is slechts mogelijk indien er op die dag plaatsen vrij zijn en na goedkeuring van het team rdelijke van je leefgroep.

Prijzen

De kostprijs voor de opvang in Pardijntje is inkomens-gerelateerd en wordt automatisch berekend via de website van kind en gezin. 
Jaarlijks zal voor eind april een correct fiscaal attest afgeleverd worden aan alle ouders. De facturen van het afgelopen jaar dienen betaald te zijn.

klik hier voor het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst bij dit HHR.