Next Prev

Pardotje

buitenschoolse opvang L.Londotstr 3 Genk

In Pardotje, L. Londotstr 3 in Zwartberg – Genk,  vangen we kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op voor en na de school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. Dit telkens tussen 7u en 18u.
De opvanglokalen zijn kindvriendelijk ingericht en nodigen uit tot spelen en ontdekken. Bovendien is er ook veel ruimte om buiten te spelen.
We werken met een vast team kindbegeleid(st)ers. Petra Peeters is de teamverantwoordelijke.

De werking van Pardotje is sterk buurtgericht. Er wordt samengewerkt met buurtorganisaties als Gigos, de Regenboog, de Bol, …

Inschrijven

Wil je gebruik maken van de diensten van Pardotje, dan moet je je inschrijven. Hiervoor maak je best telefonisch (0496 542 363) een afspraak. Je krijgt een rondleiding en een infogesprek over de opvangvoorwaarden en de werking van Pardotje.  
De inschrijving is definitief na ondertekening van de inschrijvingsfiche en nadat alle nodige documenten zijn afgeleverd.

We raden ouders steeds aan om voor de eerste opvangdag even met hun kinderen langs te komen in Pardotje, zodat ze kunnen kennismaken met de begeleidsters, de andere kinderen en de ruimte van de opvang. 

Ons voorrangsbeleid

In principe kunnen alle kinderen terecht in Pardotje,  we hebben echter een samenwerkingsovereenkomst met de Sint-Albertusschool:

  • Na schooltijd organiseert de school zelf korte opvang tot 16u (13u op woensdagen)
  • Gezinnen die langer opvang nodig hebben kunnen terecht bij Pardotje.  Deze kinderen komen onmiddellijk na schooltijd naar Pardotje.

Kinderen die naar school gaan Sint-Albertus en kinderen uit de buurt die elders naar school gaan hebben dan ook voorrang.  

Verder vraagt Kind en Gezin ons voorrang te  geven aan:

  • alleenstaande ouders;
  • ouders met een zeer laag inkomen die moeten werken of een opleiding volgen. De grens van dit inkomen wordt jaarlijks door Kind en Gezin vastgelegd;
  • ouders met een zeer laag inkomen voor wie opvang belangrijk is voor maatschappelijke participatie;
  • ouders die opvang buitenhuis nodig hebben omwille van sociaal pedagogische redenen.

Om te voorkomen dat ouders hun kinderen in verschillende opvanginitiatieven moeten ophalen geven we ook voorrang aan ouders die nog een kindje hebben dat opgevangen wordt in Pardijntje.

Flexibele opvang

Kinderen die in Pardotje opgevangen worden, kunnen gebruik maken van de flexibele opvang in Pardoes ( Halmstraat – Hoevenzavel). Dit is opvang van maandag tot en met vrijdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 18 uur. Wil je hiervan gebruik maken dan moet je je kindje hiervoor apart inschrijven. Dit kan gebeuren tijdens de inschrijving voor de dagopvang of later.

Het persoonlijk opvangplan…

Wij garanderen  een plaats voor je kindje op de dagen en uren zoals afgesproken tijdens het gesprek met de teamverantwoordelijke voor de eerste opvangdag en vastgelegd in het opvangplan. 

Vakantie-opvangplannen 

 

Verplaatsing van en naar de school

Pardotje  staat in voor de verplaatsing van kinderen van en naar de Sint-Albertusschool.   Deze kinderenvan de Sint-Albertusschool worden ’s morgens net voor de bel door de kindbegeleid(st)ers te voet naar school gebracht en onmiddellijk na schooltijd te voet terug afgehaald.  

Voor kinderen van andere scholen staan de ouders of de school in voor het vervoer.

Prijzen

Het opvangtarief en alle aangerekende kosten worden jaarlijks per 1 september vastgesteld op basis van richtlijnen van Kind en Gezin. Elke tariefwijziging wordt schriftelijk aan de ouders  kenbaar gemaakt via een aparte bijlage van het huishoudelijk reglement.

Jaarlijks zal voor eind april een correct fiscaal attest afgeleverd worden aan alle ouders.  De facturen van het afgelopen jaar dienen betaald te zijn. 

 

klik hier voor het infofolder Pardotje - huishoudelijk reglement - schriftelijke overeenkomst