Next Prev

Parboem

buitenschoolse opvang Plaggenstraat 4 Genk

 

In Parboem, Plaggenstr 4 in Boxberg - Genk  vangen we kinderen  tussen 2,5 en 12 jaar op voor en na de school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. De opvanglokalen zijn kindvriendelijk ingericht en nodigen uit tot spelen en ontdekken. We werken met  verschillende leeftijdsgroepen met elk een vast team kindbegeleid(st)ers. Cindy Claes is de teamverantwoordelijke.

 

Inschrijven

Wil je gebruik maken van de diensten van Parboem dan moet je je inschrijven.  Hiervoor maak je best telefonisch (089 38.02.34.) een afspraak.  Je krijgt een rondleiding en een infogesprek over de opvangvoorwaarden en de werking van Parboem.

De inschrijving is definitief na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en nadat alle nodige documenten zijn afgeleverd.

We raden ouders steeds aan om voor de eerste opvangdag even met hun kinderen langs te komen in Parboem, zodat ze kunnen kennismaken met de begeleid(st)ers, de andere kinderen en de ruimte van de opvang. 

 

Ons voorrangsbeleid

Hoewel in principe alle kinderen terecht kunnen in Parboem,  hebben we een samenwerkingsovereenkomst met het Kompas, basisschool Boxberheide, Basisschool Sint-Michiel en Sterrenrijk.  Deze kinderen hebben dan ook voorrang.   Verder vraagt Kind en Gezin ons voorrang te  geven aan:

  • alleenstaande ouders;
  • ouders met een zeer laag inkomen die moeten werken of een opleiding volgen. De grens van dit inkomen wordt jaarlijks door Kind en Gezin vastgelegd;
  • ouders met een zeer laag inkomen voor wie opvang belangrijk is voor maatschappelijke participatie;
  • ouders die opvang buitenhuis nodig hebben omwille van sociaal pedagogische redenen.

 

Het persoonlijk opvangplan…

Tijdens het schooljaar garanderen wij  een plaats voor je kindje op de dagen en uren zoals afgesproken tijdens het gesprek met de teamverantwoordelijke voor de eerste opvangdag en vastgelegd in de schriftelijke overeenkomt.

Vóór elke schoolvakantie wordt een inschrijvingsbrief aan alle ouders die gebruik maken van het opvangaanbod van Parboem bezorgd.  Deze brief bevat een inschrijvingsstrookje met vermelding van de dagen van de vakantieperiode. De ouders dienen per dag de opvanguren in te vullen.

Opvang op niet gereserveerde dagen is slechts mogelijk indien er op die dag plaatsen vrij zijn en na goedkeuring door de verantwoordelijke.

 


vakantie-opvangplannen voorrang 

vakantieopvangplannen Verplaatsing van en naar de school

Parboem staat in voor de verplaatsing van kinderen van en naar de school.  Dit kan te voet of met de bus zijn.

Voor kinderen van andere scholen staan de ouders of de school in voor het vervoer.

 

Prijzen

Het opvangtarief en alle aangerekende kosten worden jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van Kind en Gezin.

Jaarlijks zal voor eind april een correct fiscaal attest afgeleverd worden aan alle ouders.  De facturen van het afgelopen jaar dienen betaald te zijn. 

klik hier voor Infofolder Parboem - huishoudelijk reglement - schriftelijke overeenkomst - infobrochure voor Sterrenrijk