Tevredenheidsmeting

De mening van de ouders is zeer belangrijk om voortdurend de kwaliteit van onze opvang te kunnen verbeteren. We nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de kindbegeleid(st)ers of de teamverantwoordelijke. Doe je dit liever via mail dan kan dit hier. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.