geen flexibele opvang in de zomermaanden.

maandag 22 juni 2020

22 juni 2020

 

Beste ouders

Voor de organisatie van de onze werking in de zomervakantie moeten zowel de opvang baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang zich houden aan strikte richtlijnen vanuit het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin).

Vanuit het Agentschap Opgroeien krijgen we de opdracht om wekelijks contactbubbels te vormen van maximum 50 kinderen en begeleiders. Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.

 

We hebben dit kunnen realiseren voor onze ‘reguliere’ opvang. Voor de flexibele opvang is dit echter niet haalbaar. In de flexibele opvang ’s avonds en op zaterdagen komen kinderen vanuit verschillende werkingen samen. Hierdoor kunnen wij ons niet houden aan het maximum van 50 kinderen en begeleiders per week. We hebben er dan ook voor moeten kiezen om de flexibele opvang in juli en augustus te sluiten, dit na overleg met het Agentschap Opgroeien. Dit geldt zowel voor de opvang door de week tussen 18u en 20u en op zaterdag.

 

Voor de buitenschoolse opvang in Pardoes en Klooster voorzien we een kindbegeleid(st)er tot 18u30. Ouders die tot 18u moeten werken hebben zo nog tijd om hun kind tijdig af te halen. Parboem is altijd open tot 18u30. Pardotje is geopend tot 18u.

De opvang voor baby’s en peuters is geopend tot 18u.

 

We hopen van harte dat jullie een gepaste oplossing zullen vinden voor jullie kind(eren). We hopen vanaf september terug te starten met onze normale werking.