Formulieren

hieronder vind je een link naar onze belangrijkste formulieren 

1. opvang voor baby's en peuters

- huishoudelijk reglement 

- schriftelijke overeenkomst 

- feedback formulier  


2. buitenschoolse opvang 

- huishoudelijke reglement

- schriftelijke overeenkomst

- infobrochure buitenschoolse opvang en activiteiten

- feedback formulier