Next Prev

Centrum inclusieve kinderopvang (CIK)

Omdat wij kinderopvang als een recht zien, ook voor kinderen met specifieke zorgbehoeften, kreeg Kinderdagverblijf Familia een erkenning als expertise centrum voor inclusieve opvang. Vanuit deze expertise willen we andere opvangvoorzieningen in de regio sensibiliseren om ook hun deuren op te stellen voor kindje met een specifieke zorgbehoefte en in dialoog met de ouders te onderzoeken wat de beste oplossing is voor hun kindje. We zien ouders als eerste opvoeders en regisseur van het zoekproces naar een geschikte oplossing voor hun kind en vinden dat we als kinderopvang  ouders kunnen ondersteunen in deze zoektocht.

Op termijn hopen we hiermee ons steentje bij te dragen om inclusieve opvang te integreren in alle opvangvoorziening.

Om dit te bewerkstellingen, zullen we dan ook netwerken helpen uitbouwen en andere voorzieningen in de regio coachen door onze expertise te delen en te leren uit elkaars ervaring. Binnen de stad Genk krijgt dit project alvast de steun van de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang.

De basiscompetentie van onze kindbegeleid(st)ers hebben te maken met opvang van kinderen in de groep en is niet gespecialiseerde zorg. Kindbegeleid(st)ers zijn geen therapeuten, noch verpleegkundigen maar kunnen in hun dagelijks werk met de kinderen wel ondersteund worden door specialisten, ook in de leefgroep.

Heb je vragen over de opvang van een kind tussen 0 en 14 jaar dat specifieke zorgen nodig heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Yota Mokos, de coördinator van ons centrum voor inclusieve opvang  is te bereiken  op 0486 218 305 of via  yota.mokos@kdvfamilia.be