sluitingsdagen 2022 en 2023

donderdag 26 september 2019

                           

Sluitingsdagen 2023 

         

 Maandag, 10 april                         Paasmaandag

 Vrijdag, 28 april                            Algemene vormingsdag

 Maandag, 1 mei                            Dag van de Arbeid

 Donderdag, 18 mei                        O.L.H. Hemelvaart

 Vrijdag, 19 mei                             Collectieve sluitingsdag

 Zaterdag, 20 mei                          Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 29 mei                          Pinkstermaandag

 Maandag, 10 juli                           Collectieve sluitingsdag

 Dinsdag, 11 juli                             Collectieve sluitingsdag

 Vrijdag, 21 juli                              Nationale feestdag

 Zaterdag, 22 juli                           Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 14 augustus                   Collectieve sluitingsdag

 Dinsdag, 15 augustus                     O.L.V. Hemelvaart

 Vrijdag, 22 september                    Vormingsdag medewerkers 

 Woensdag, 1 november                  Allerheiligen

 Vrijdag, 10 november                     Vervangdag Wapenstilstand

 Zaterdag, 11 november                  Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 25 december                   Kerstmis

 Dinsdag, 26 december                    Collectieve sluitingsdag

 Woensdag, 27 december                 Collectieve sluitingsdag

 Donderdag, 28 december                Collectieve sluitingsdag

 Vrijdag, 29 december                      Collectieve sluitingsdag

 Zaterdag, 30 december                   Collectieve sluitingsdag flexibele opvang