sluitingsdagen 2022 en 2023

donderdag 26 september 2019

 

 

sluitingsdagen 2022

Maandag 15 augustus                                                   

Vrijdag 23 september                                       Vormingsdag medewerkers

zaterdag 24 september                                     flexibele opvang = gesloten

Maandag 31 oktober                                       

Dinsdag 1 november                                       

Vrijdag 11 november                                        

Zaterdag 12 november                                    

Zaterdag 24 december                                  

Maandag 26 december                                  

Dinsdag 27 december                                    

Woensdag 28 december                                 

Donderdag 29 december                               

Vrijdag 30 december                                      

Zaterdag 31 december     


Sluitingsdagen 2023 

         

 Maandag, 2 januari                       Vervangdag Nieuwjaar

 Maandag, 10 april                         Paasmaandag

 Vrijdag, 28 april                            Algemene vormingsdag

 Maandag, 1 mei                            Dag van de Arbeid

 Donderdag, 18 mei                        O.L.H. Hemelvaart

 Vrijdag, 19 mei                             Collectieve sluitingsdag

 Zaterdag, 20 mei                          Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 29 mei                          Pinkstermaandag

 Maandag, 10 juli                           Collectieve sluitingsdag

 Dinsdag, 11 juli                             Collectieve sluitingsdag

 Vrijdag, 21 juli                              Nationale feestdag

 Zaterdag, 22 juli                           Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 14 augustus                   Collectieve sluitingsdag

 Dinsdag, 15 augustus                     O.L.V. Hemelvaart

 Vrijdag, 22 september                    Vormingsdag medewerkers 

 Woensdag, 1 november                  Allerheiligen

 Vrijdag, 10 november                     Vervangdag Wapenstilstand

 Zaterdag, 11 november                  Collectieve sluitingsdag flexibele opvang

 Maandag, 25 december                   Kerstmis

 Dinsdag, 26 december                    Collectieve sluitingsdag

 Woensdag, 27 december                 Collectieve sluitingsdag

 Donderdag, 28 december                Collectieve sluitingsdag

 Vrijdag, 29 december                      Collectieve sluitingsdag

 Zaterdag, 30 december                   Collectieve sluitingsdag flexibele opvang