Next Prev

Pardoes

buitenschoolse opvang Onderwijslaan 100 Genk

In Pardoes vangen we kinderen  tussen 2,5 en 12 jaar op voor en na de school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. De opvanglokalen zijn kindvriendelijk ingericht en nodigen uit tot spelen en ontdekken. We werken met  verschillende leeftijdsgroepen met elk een vast team kindbegeleid(st)ers. Sandra Garzon is de teamverantwoordelijke.

Inschrijven

Wil je gebruik maken van de diensten van Pardoes dan moet je je inschrijven.  Hiervoor maak je best telefonisch (089380234 keuzemenu 1-2) een afspraak.  Je krijgt een rondleiding en een infogesprek over de opvangvoorwaarden en de werking van Pardoes.  

De inschrijving is definitief na ondertekening van de inschrijvingsfiche en nadat alle nodige documenten zijn afgeleverd.

We raden ouders steeds aan om voor de eerste opvangdag even met hun kinderen langs te komen in Pardoes, zodat ze kunnen kennismaken met de begeleidsters, de andere kinderen en de ruimte van de opvang. 

Ons voorrangsbeleid

Hoewel in principe alle kinderen terecht kunnen in Pardoes,  hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de Bladwijzer, de St-Jozefschool, 't Schoolke, Driehoeven en Stippe Stap. Deze kinderen hebben dan ook voorrang.   Verder vraagt Kind en Gezin ons voorrang te  geven aan:

  • alleenstaande ouders;
  • ouders met een zeer laag inkomen die moeten werken of een opleiding volgen. De grens van dit inkomen wordt jaarlijks door Kind en Gezin vastgelegd;
  • ouders met een zeer laag inkomen voor wie opvang belangrijk is voor maatschappelijke participatie;
  • ouders die opvang buitenhuis nodig hebben omwille van sociaal pedagogische redenen.

Om te voorkomen dat ouders hun kinderen in verschillende opvanginitiatieven moeten ophalen geven we ook voorrang aan ouders die nog een kindje hebben dat opgevangen wordt in Pardijntje.

Flexibele opvang

Pardoes organiseert ook flexibele opvang. Dit is opvang van maandag tot  en met vrijdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 18 uur. Wil je hiervan gebruik maken dan moet je je kindje hiervoor apart inschrijven. Dit kan gebeuren tijdens de inschrijving voor de dagopvang of later.

Het persoonlijk opvangplan…

Wij garanderen  een plaats voor je kindje op de dagen en uren zoals afgesproken tijdens het gesprek met de teamverantwoordelijke voor de eerste opvangdag en vastgelegd in het opvangplan. 

Tijdens het schooljaar:

  • Een vast regelmaat in opvangbehoefte: Bij de inschrijving en voor het begin van het nieuwe schooljaar worden de vaste dagen vastgelegd.
  • Geen vast regelmaat in opvangbehoefte: Is er geen regelmaat in de opvangbehoefte, dan dien je een week op voorhand de dagen waarop opvang nodig is door te geven.
    OPGELET: Dit kan enkel indien er een bewijs van de werkgever wordt afgeleverd waarin staat dat een ouder een variabel uurrooster heeft.

Schoolvakantie:

vakantieopvangplannen voorrang 

vakantieopvangplannen 

Verplaatsing van en naar de school

Pardoes staat in voor de verplaatsing van kinderen van en naar de school.  Voor de kinderen van de  St. Jozefschool en Stippe Stap gebeurt deze vereplaatsing te voet.  De kinderen worden ‘s morgens door de kindbegeleid(st)ers te voet naar school gebracht en na de school te voet terug afgehaald. 

De kinderen van Driehoeven,  De Bladwijzer in Waterschei en t Schoolke in Oud-Waterschei gebeurt de verplaatsing met de bus. 

Voor kinderen van andere scholen staan de ouders of de school in voor het vervoer.

Prijzen

Het opvangtarief en alle aangerekende kosten worden jaarlijks per 1 september vastgesteld op basis van richtlijnen van Kind en Gezin. Elke tariefwijziging wordt schriftelijk aan de ouders  kenbaar gemaakt via een aparte bijlage van het huishoudelijk reglement.

Jaarlijks zal voor eind april een correct fiscaal attest afgeleverd worden aan alle ouders.  De facturen van het afgelopen jaar dienen betaald te zijn. 

klik hier voor het infofolder Pardoes  houshoudelijk reglement BKO - schriftelijke overeenkomst