opvang bestellen = opvang betalen

dinsdag 01 september 2015

Opvang bestellen = opvang betalen

Dit principe werd ingeschreven in het nieuwe decreet dat door de Vlaamse regering uitgewerkt werd voor kinderdagverblijven die inkomens-gerelateerd werken.

 Er wordt een onderscheid gemaakt worden tussen

-       Gerechtvaardigde afwezigheden : een aantal dagen dat je mag gebruiken bv omdat je kind ziek is, jullie verlof nemen.... ,  kortom een  aantal  vrij te plannen dagen waarop je van je opvangplan mag afwijken.  Voor deze dagen en voor onze collectieve sluitingsdagen zal niet moeten betaald worden.  Er zal niet meer met ziekenbriefjes gewerkt worden.

 -       Ongerechtvaardigde afwezigheden: dagen waarop je kind niet naar de opvang komt bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Voor deze dagen zal  een vergoeding gevraagd worden.   

Variabele opvangplannen blijven enkel mogelijk met een attest van de  werkgever, volgens het model dat je op het bureel kan aanvragen.  In dit attest verklaart je werkgever dat je volgens een variabel uurrooster werkt.  Maar ook hier zal verwacht worden dat ouders zich houden aan  de gereserveerde dagen. 

Voor meer informatie neemt u best contact met ons op.

 

 

Nieuwsarchief

Toon oudere nieuwsberichten